Responsibility

Responsibility

1. Industrial Safety

ДніпроАгроГруп приділяє велику увагу питанням гарантії безпеки виробничого процесу, створення безпечних умов роботи для працівників компанії та захисту їхнього здоров’я.

Політика виробничої безпеки Групи базується на таких принципах:

 • відповідність виробничої діяльності вимогам і нормам, установленим законодавством,
 • дотримання балансу інтересів бізнесу й суспільства в розробленні та реалізації Компанією інвестиційної політики щодо безпечного виробництва,
 • централізація функцій в галузі виробничої безпеки в Департаменті охорони праці,
 • систематичний контроль за безпекою на виробництві,
 • взаємодія з державними органами контролю і нагляду в питаннях виробничої безпеки.
 • стратегія ДніпроАгроГруп у сфері охорони навколишнього середовища і промислової безпеки має довготривалий і комплексний характер. Враховуючи специфіку і обсяг своєї виробничої діяльності, компанія докладає зусиль, щоб знизити рівень тиску на природу і компенсувати негативний вплив на довкілля.

ДніпроАгроГруп виділяє такі напрямки природоохоронних заходів:

 • виробничий екологічний моніторинг;
 • збереження і раціональне використання водних ресурсів;
 • охорона атмосферного повітря;
 • захист земель;
 • ресурсозбереження і енергоефективність.
 • для реалізації екологічної політики на підприємстві створено відділ охорони навколишнього середовища, завдання якого – управління діяльністю філій і її регулювання у сфері захисту довкілля.

2. Охорона навколишнього середовища

Стратегія ДніпроАгроГруп у сфері охорони навколишнього середовища та промислової безпеки має довготривалий та комплексний характер. Враховуючи масштаби та обсяг своєї виробничої діяльності, компанія докладає зусиль, щоб знизити рівень тиску на природу й компенсувати негативний вплив на довкілля.

3. Співпраця з регіонами

Ефективне ведення бізнесу не можливе без тісної співпраці з місцевими органами влади та громадами. Тому важливим напрямком соціальної відповідальності ДніпроАгроГруп вважає свою участь у розвитку регіонів присутності. Однією із форм співробітництва з регіонами є соціальні договори з місцевими радами. За умовами договору Компанія відраховує певну суму з кожного гектара землі, орендованої в конкретному районі, до місцевого бюджету. Кошти, отримані регіонами за такими соціальними договорами, потім використовуються на вирішення першочергових питань місцевої громади, таких як ремонт доріг та освітлення вулиць.

ДніпроАгроГруп також активно підтримує проведення виставок і фестивалів, відзначення державних свят та подій місцевого значення, бере участь в організації днів села і днів поля. Добра традиція в Компанії – привітання новорічними подарунками дітей в усіх населених пунктах, де вона працює.

4. Соціальна політика

Соціальна політика Групи спрямована на забезпечення високого рівня мотивації працівників, збереження здоров’я, гарантування безпечних і комфортних умов праці і, таким чином, на підвищення рівня їхньої корпоративної культури і лояльності.

Соціальна політика ДніпроАгроГруп базується на таких принципах:

 • дотримання чинного законодавства про працю,
 • забезпечення гідного і конкурентоспроможного рівня винагороди,
 • розвиток управлінського потенціалу співробітників,
 • соціальна підтримка працівників,
 • створення безпечних умов праці та охорона здоров’я всіх працівників.

Усвідомлюючи свою соціальну відповідальність як одного з найбільших працедавців, ДніпроАгроГруп інвестує в розвиток свого персоналу, створюючи можливості для самореалізації й навчання працівників. 

5. Благодійність

Соціальна програма, яку реалізує ДніпроАгроГруп, охоплює школи й дошкільні навчальні заклади, школи-інтернати для дітей з фізичними вадами, лікарні, будинки культури, розташовані переважно в районах, де є виробничі потужності Групи.

За кошти Группи щорічно здійснюються ремонти приміщень, а також інші необхідні відновлювальні роботи. У школах, дитячих будинках відкриваються комп’ютерні класи та проводиться Інтернет.

«Сільска школа». Професіоналізм учителів та їхній добробут, технічно-матеріальне забезпечення освітніх закладів, створення належних умов для вчителів та учнів – ось складові успішного навчання в школі.

«Дитячий садочок». Допомога дітям та турбота про їхнє майбутнє це один із пріоритетних напрямків роботи Фонду. Ми вирішили облаштувати життя маленького громадянина в сільських дитячих садочках таким чином, щоб йому там було цікаво і затишно протягом дня.

«Здоров’я». 2015 рік для нашої держави це початок великих змін та реформ, але на їх впровадження потрібний час. Інколи життя людини залежить від елементарних речей – наявності ліків, фахівців, медичного обладнання, транспорту, палива.

«Сільські ради» – в межах цього проекту Фонд допоможе сільським радам вирішити нагальні проблемні питання, які стосуються всієї громади: освітлення вулиць, огорожа кладовища, будівництво дитячих майданчиків, реконструкція пам’ятника загиблим в роки Великої Вітчизняної війни, придбання технічних засобів зв’язку, комп’ютерної техніки, господарського інвентарю, облаштування приміщень сільських рад.

5. Спорт

В межах цього проекту насамперед це підтримка і розвиток дитячої футбольної команди ДніпроАгро протягом вже кількох років. Група не тільки фінансує, а й підтримує цей проект, вболіває і опікується.

http://fcdnepragro.com