Ключові корпоративні цінності

Ключові корпоративні цінності

Нашими ключовими корпоративними цінностями є:

 1. Повага до особистих прав і інтересів наших працівників, вимог клієнтів, умов взаємодії, які висувають ділові партнери, суспільство.
 2. Справедливість, що передбачає оплату праці відповідно до досягнутих результатів і рівних умов для професійного росту.
 3. Чесність у відношеннях і наданні інформації, необхідної для нашої роботи.
 4. Ефективність як стабільне досягнення максимальних результатів в усьому, що ми робимо.
 5. Мужність протистояти тому, що є неприйнятним для нас, а також брати особисту відповідальність за наслідки власних рішень.
 6. Турбота, що виявляється  в нашому прагненні захистити  людей від будь-якої шкоди для їх життя і здоров’я та зберегти оточуюче нас середовище.
 7. Довіра до працівників, що дозволяє делегувати  повноваження і відповідальність за прийняття рішень та їх реалізацію.
 8. Професіоналізм – глибоке знання своєї спеціальності, своєчасне і якісне виконання поставлених задач, постійне вдосконалення професіональних знань і вмінь.
 9. Ініціативність – активність і самостійність працівників в оптимізації виробничого процесу.
 10. Бережливість – відповідальний і бережливий підхід до використання активів Групи, власного робочого часу і робочого часу інших працівників.
 11. Відкритість до діалогу – відкритий і чесний обмін інформацією, готовність сумісно напрацювати оптимальне рішення.